Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

معرفی

خرید پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، تدوین مقاله روانشناسی، پایان نامه روانشناسی ، پرسشنامه رایگان روانشناسی، تحلیل آماری، تدوین کتاب با قیمتی ارزان

خدمات آمارکده

پایان نامه ، مقاله ، تحلیل آماری ، ساخت و فروش پرسشنامه ، نشر کتاب ، ترجمه ، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و ...

راه های تماس با آمار کده

تلفن تماس: 09364126317

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آموزش تدوین فصل سوم پایان نامه

آموزش پایان نامه نویسی در مرکز پژوهشی آمارکده

 

آموزش فصل سوم در رشته های علوم رفتاری ( علوم انسای ، روانشناسی ، علوم اجتماعی ، مدیریر و غیره )

روش شناسی تحقیق:

در تحقيقات روان شناسی و اجتماعي معمولاً مي توان از روش هاي مختلف و يا از يك روش خاص استفاده كرد و يا تلفيقي از دو يا چند روش را بكار برد. از آنجا كه تحقيق حاضر در نظر دارد به بررسی رابطه ی بین هویت و عزت نفس در دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان رامیان واقع در استان گلستان باشد از روش كتابخانه اي (اسنـادي ) و پيمايشي ( ميـدانـي ) استفاده مي گردد . بدين ترتيب كه بخش تئوريك پس از مطالعه كتب ، نشريات و ساير اسناد و فيش برداري از آنها ، تنظيم و تدوين مي شود بخش ميداني پژوهش نيز استفاده از روش پيمايشي (ميـدانـي) اطلاعات لازم از جامعه آماري جمع آوري و پس از تجزيه و تحليل , تدوين و نگارش مي يابد . با توجه به اينكه نتيجه گيري و تعميم نتايج بدست آمده ، با استفاده از اطلاعات و داده هاي گردآوري شده از ميدان تحقيق صورت مي گيرد . و ساختار اصلي پژوهش را در اين بخش تشكيل مي دهد ، بنابراين اين روش غالب در پژوهش حاضر همان روش پيمايشي (ميـدانـي ) است .که پرسشنامه جهت گردآوري داده‌ها استفاده شده است. زيرا با استفاده از تكنيك مزبور امكان جمع‌آوري اطلاعات وسيع امكانپذير خواهد بود. از طرف ديگر «پرسشنامه، بهترين ابزار و تكنيك جهت تنظيم و تحليل داده‌هاست»(دواس، 4:1376).

روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی علّی می باشد.

اعتبار شاخص ها و معرف ها ی سنجش پرسشنامه با روش پیش آزمون انجام خواهد گرفت که طی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، اعتبار داده ها مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن به تفصیل در بخش مربوطه به نمایش در خواهد آمد.

جامعه آماری:

به همان جامعه ای گفته می شود که نمونه ها از آن به دست می آید به عبارت دیگر جامعه آماری ترکیبی از نمونه هاست.(دلاور ، 1388 ، 89)

جمعيت آماري در اين پژوهش دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه ی شهرستان رامیان واقع در استان گلستان که شامل 8 دبیرستان می باشد که دانش آموزان 8 دبیرستان نامبرده شده به تعداد 1500 نفر می باشد و این آمار براساس آماری ست که از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان استعلام شده است.

حجم نمونه

برای بدست آوردن حجم نمونه از طریق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و احتمال 5درصد برآورد گردیده است. فرمول کوکران که در تعیین حجم نمونه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت به شکل زیر است(رفیع پور ،1375: 383)

در این فرمول n بیانگر حجم نمونه است. t اندازه متغیر در توزیع طبیعی است که در این تحقیق برابر 2 در نظر گرفته شده است. حرف p بیانگر درصد توزیع صفت مشترک در جامعه آماری است q که نماینگر درصد افراد فاقد صفت مشترک در جامعه است. حرف d تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه (5%) وNحجم جامعه آماری را تشکیل می دهد.

طبق فرمول کوکران حجم نمونه 300 نفر برآورد گردید.

روش نمونه‌گيري :

شیوه نمونه گیری در تحقيقات روان شناختی متفاوت است و بستگي به نحوة دسترسي و در اختيار داشتن جامعه آماري دارد . شیوه نمونه گیری در تحقیق حاضر تلفیقی از دو روش نمونه گیری سهمیه ای و نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد بدین ترتیب که جامعه آماری به تفکیک دبیرستانها بوده با توجه به میزان تراکم جمعیتی هردبیرستان سهمیه داده می شود و با ورود به میدان آماری هر دبیرستان جمعیت نمونه به شیوه تصادفی سیستماتیک انتخاب می شوند.

روش جمع آوری اطلاعات

الف) ابزار جمع آوری اطلاعات:

اطلاعات از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته با سئوالات پنج گزینه ای با استفاده شاخص لیکرت از گروه نمونه جمع آوری می گردد.

ب)چگونگی اجرای پرسشنامه:

با توجه به اینکه جامعه آماری از نوع پراکندگی و تنوع زیاد برخوردار هستند . در توزیع پرسشنامه از افراد آشنا به محیط و فرهنگ و آگاه به نحوه پرسشنامه، که با مراجعه به افراد مختلف در گروههای نمونه مربوط به خود ، اقدام به تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات خواهد شد.

متغیرهای تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس ماهیت اهداف سئوالات ، دو دسته متغیر عمده را عمده نظر قرار داده که به تکفیک ارائه می شوند.

الف)متغیرهای مستقل

تعریف نظری هویت:

منظور نگارنده از هویت در این تحقیق، هویت فردی است.

هویت فردی عبارتست از مجموعه خصوصیات و مشخصات فردی و اجتماعی و احساسات و اندیشه های مربوط به آنها که فرد آنها را از طریق کنش متقابل با خود و با یافتن تصوراتی از خود به دست می آورد و در پاسخ به سوال من کیستم ارائه می دهد.

تعریف عملی هویت فردی: (تدوین شاخص های اندازه گیری):

برای سنجش هویت فردی از شاخص های زیر استفاده گردیده است.

-        من هنوز شغلی را که واقعا علاقمند به انجام آن هستم را انتخاب نکرده ام، من به کاری که در دسترس باشد مشغول خواهم شد تااینکه کار بهتری پیدا کنم.

-        زمانیکه مسئله مذهب مطرح می شود، چیزی که در این زمینه برایم جالب باشد نیافته ام و واقعا احساس نمی کنم که احتیاج باشد دنبال مذهب بروم.

-        عقاید من در مورد نقش های مردان و زنان در زندگی زناشویی همانند عقاید والدینم است.معتقدم که آنچه برای والدینم در این مورد موثر بوده است، مسلما برای من نیز موثر خواهد بود.

-        هیچ شیوه ی زندگی خاصی ندارم که از آن پیروی کنم.

-        در دنیا افراد مختلفی وجود دارند.به همین خاطر من هنوز به جستجوی امکانات و شیوه های بسیاری که در زمینه دوست یابی وجود دارد، مشغول هستم تا بهترین نوع دوستان را برای خود انتخاب کنم.

-        گاهی اوقات در فعالیت های تفریحی که پیشنهاد می شود، شرکت می کنم، اما به ندرت خودم به طور خودجوش سعی می کنم چنین فعالیت هایی داشته باشم.

-        من واقعا درباره ملاک هایی که مربوط به انتخاب همسر می باشد، فکر نکرده ام و این مسئله برایم اهمیتی ندارد.

-        سیاست مسئله ای است که من هرگز نمی توانم در مورد آن اطمینان حاصل کنم، زیرا سرعت تغییر امور در سیاست بسیار است.اما من فکر می کنم اینکه بدانم به چه نقطه نظری در سیاست معتقد باشم و از آن پشتیبانی کنم، مهم است.

-        من هنوز تلاش می کنم که میزا ن استعدادها و قابلیت های خود را به عنوان یک فرد مشخص ساخته معلوم سازم که چه مشاغلی برایم مناسب هستند.

1: تعریف عملی هویت شکل یافته: (تدوین شاخص های اندازه گیری):

-دلایل زیادی برای دوستی وجود دارد، اما من دوستان صمیمی ام را بر اساس ارزشهای مشخصی که شخصا درباره ی آنها تصمیم گرفته ام، انتخاب می کنم.

-من از مدتی پیش، ملاک هایی را که مربوط به همسر آینده ام است در نظر گرفته ام و اکنون کاملا می دانم که ملاک های من برای انتخاب همسر چیست؟

-ایمان و عقیده ی هر فردی منحصر و مخصوص به خود اوست، من این موضوع را مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده ام و نسبت به باورها و اعتقادات خودآگاهی دارم.

-پس از اندیشه بسیار، من به دیدگاه فردی خاص خود درباره اینکه چه شیوه ی زندگی برایم ایده آل است رسیده ام و معتقدم که هیچ کس نمی تواند این دیدگاه را تغییر دهد.

2: تعریف عملی هویت تعویق افتاده: (تدوین شاخص های اندازه گیری):

-شیوه های گوناگونی برای تقسیم مسئولیت های زندگی زناشویی وجود دارد، در حال حاضر   تلاش من بر این است که ببینم چه شیوه ای برای من موثر خواهد بود.

-من در جستجوی دیدگاه قابل قبولی برای شیوه ی زندگی خود هستم، اما هنوز واقعا آن را پیدا نکرده ام.

-با وجود اینکه فعالیت تفریحی مشخصی ندارم که واقعا در مورد آن احساس تعهد نمایم، لکن در حال حاضر فعالیت های تفریحی گوناگونی را بررسی می کنم تا ببینم فعالیتی را که واقعا از آن لذت می برم چیست؟

-من مطمئن نیستم که مذهب برای من چه مفهومی دارد. من بایستی این مسئله را برای خود روشن کنم، اما هنوز از بررسی و تحقیق در این باره آسوده نشده ام.

3:تعریف عملی هویت زودرس: (تدوین شاخص های اندازه گیری):

-من ممکن است در مورد مشاغل گوناگون بسیاری فکر کرده ام باشم، اما در واقع هرگز هیچ                    تردیدی در خصوص انتخاب شغل برایم پیش نیامده است، زیرا والدینم آنچه را که در این مورد می خواسته اند به من ابلاغ کرده اند و من مطابق میل آنها عمل می کنم.

-والدینم به خوبی می دانند که بهترین شیوه انتخاب دوست کدام است و مصلحت من در این مورد چیست.

-وقتی مسئله سیاست مطرح می شود، گمان می کنم که عقیده ام درباره ی سیاست بسیار شبیه عقاید والدینم است.من در مورد انتخابات و نظایر آن از آنچه آنها انجام می دهند، پیروی می کنم.

-عقایدم درباره نقش های زنان و مردان در زندگی زناشویی مستقیما از عقاید والدینم و خانواده ام گرفته شده است و به تفکر و تحقیق بیشتر در این مورد نیازی نمی بینم.

4: تعریف عملی هویت آشفته: (تدوین شاخص های اندازه گیری):

-من درباره ی مذهب زیاد فکر نکرده ام و برایم مهم نیست که چه مذهبی داشته داشته باشم.

-من واقعا تاکنون به مسائل سیاسی فکر نکرده ام، اینگونه مسائل توجه مرا چندان برنمی انگیزد.

-من هرگز به طور جدی درباره ی نقشی که زنان و مردان در زندگی زناشویی دارند فکر نکرده ام، به نظر نمی رسد که این امر موجب نگرانی من شود.

-من در مورد ملاک های مربوط به انتخاب همسر زیاد فکر نکرده ام، اگر موقعیتی برای ازدواج پیش بیاید در آن زمان ملاک های خود را برای انتخاب همسر مشخص خواهم کرد.

الف)متغیر وابسته:

متغیری است که به منظور تعیین اثر متغیر مستقل مشاهده و اندازه گیری می شود.(دلاور، 1388: 37)

تعریف عملی عزت نفس: (تدوین شاخص های اندازه گیری):

-افراد همسن من برایم ارزش زیادی قائل هستند.

-ترجیح می دهم دوستانی کم سال تر از خودم داشته باشم.

-پدر و مادرم بیش از حد از من انتظار دارند.

-در منزل هیچکس به من توجهی زیادی نشان نمی دهد.

-برایم بسیار دشوار است که در کلاس حرف بزنم.

-در کلاس غالبا مایوس می شوم.

این شاخص ها برمبنای طیف لیکرت می باشد در پنج قسمت (کاملا موافقم ،موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم وکاملا مخالفم ) بررسی می شود .

اعتبار و اعتماد ابزار سنجش

الف ) اعتبار:

برخي امور مستقيماً از طريق مشاهده و تجربه درك شدني هستند (مانند قد، وزن، جنس) اما بعضي ديگر از امور مورد بررسي، نظري‌اند و از طريق مشاهده مستقيم نمي‌توان آنها را بررسي كرد، بلكه بايد به كمك معرفها اندازه‌گيري شوند. علوم تربیتی و روانشناسی اغلب با اين دسته از امور سر و كار دارند كه بايد به كمك معرفها اندازه‌گيري شوند. به همين دليل در بحث از اعتبار اندازه‌گيري، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا شخص، در حال اندازه‌گيري آن چيزي هست كه در انديشه سنجش آن است (ساروخاني، 1384: 138-137).

یا به عبارت دیگرسنجه معتبر يا روا، سنجه‌اي است كه همان چيزي را بسنجد كه مورد نظر ماست.(دواس ، 1385 ، 63)به طور خلاصه اعتبار یعنی «آیا واقعا همان چیزی را می سنجیم که قصد سنجش آن را داریم؟»(بیابانگرد،1387: 333)

تکنیک های تجزیه و تحلیل

اطلاعات جمع آوري شده در غالب آمار ارقام خود به خود گويا و مفهوم نيستند. براي معني و مفهوم بخشيدن به اين نوع اطلاعات لازم است تا آنها با استفاده از روش هاي علمي و آماري و آزمون و تجزيه تحليل قرار گيرند. اطلاعات داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی به نمایش در می آیند.

آمار توصیفی

«آمار توصیفی برای ساماندهی و توصیف ویژگیهای یک مجموعه از داده ها به کار می رود. این مجموعه گاهی مجموعه ی داده های یا گاهی فقط داده ها نامیده می شود« (سلکایند ، 1385 : 7).

در بخش توصیفی ، اطلاعات داده ها تحت عنوان جداول یک بعدی نمایش داده می شوند . و در آن داده ها به صورت فراوانی های عددی و نسبی و نمودار های اطلاعات پاسخگویان خواهد بود

آمار استنباطی

«آمار استنباطی اغلب (اما نه همیشه ) گام بعدی پس از جمع آوری و خلاصه کرده داده هاست . آمار استنباطی برای استنباط یک گروه احتمالا بزرگتر (نظیر همه ی دانشجویان دانشکده علوم انسانی ) از یک گروه کوچکتر (نظیر گروه 22 نفری دانشجویان ما) به کار می رود. »( همان : 8)

برای آزمون فرضیات متغیر وابسته و متغیرهای مستقل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد و این آزمونها با استفاده از نرم افزار spss  انجام می گیرد.

پیگیری سفارشات


لطفا شماره سفارش خود را وارد نمایید