Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

معرفی

خرید پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، تدوین مقاله روانشناسی، پایان نامه روانشناسی ، پرسشنامه رایگان روانشناسی، تحلیل آماری، تدوین کتاب با قیمتی ارزان

خدمات آمارکده

پایان نامه ، مقاله ، تحلیل آماری ، ساخت و فروش پرسشنامه ، نشر کتاب ، ترجمه ، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و ...

راه های تماس با آمار کده

تلفن تماس: 09364126317

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانلود پرسشنامه بلوغ اجتماعی راتر ( RSMS )

خرید پرسشنامه از مرکز پژوهشی آمارکده 

 

مقياس بلوغ اجتماعي ( RSMS )

مقدمه

نياز مبرم به يك مقياس عملي براي ارزيابي پي آمدهاي بلوغ جمعيت مدرسه رو، به بهترين صورت از طريق توجه به تعداد كم اين ابزار ضروري اندازه گيري، قابل تخمين است.

اين مقياس بلوغ اجتماعي براي رسيدن به دو هدف عملي طراحي شده است اول رسيدن به يك زمينه نظري بودكه چشم انداز تامين يك مفهوم عملياتي بلوغ اجتماعي با توجه به جنبه هاي اجتماعي وفردي را دارد.

هدف دوم وعملي تر، ساختن يك مقياس دقيق وقابل اتكاي بلوغ اجتماعي بوده است كه قابل كاربرد براي يك كودك عادي دبستاني باشد. مقياس بلوغ اجتماعي واينلند واقتباس ناگپور ازآن توسط مالين از كوشش هاي اوليه دراين زمينه اند. كه براي هدف خاص كاربرد در درمانگا ههاي روانپزشكي وبراي مقاصد درمانگاهي طراحي گرديده اند. بنابراين دليل دوم بيشتر ناشي از نياز خاص تشخيص اين پديده بلوغ اجتماعي بصورت يك پي آمد طبيعي وكاملا ضروري رشد وتكامل كودك است تا يك نشانه مرضي.

 

اجزاي بلوغ اجتماعي

مدرسه براي پرورش برخي از اهداف غير تحصيلي كه در سازگاري كنوني با محيط مورد نياز است. جاي بسيار مناسبي است. با اهميت يافتن بيشتر مدارس در اين جهت وبا وجود نقش ضعيف خانواده دراجتماعي كردن كودكان، از جمعيت مدرسه امروز انتظار مي رود تا از طريق قرار گرفتن در مجوعه هاي ارزشي گوناگون وجهت گيري هاي نگرشي در ابعاد گوناگون مدرسه براي رشد اين اهداف غير تحصيلي تجارب متنوعي بيابند.

با استفاده از اين فرض كه محيط مدرسه براي اجتماعي شدن قلمروي پر اهميت است طرحي با اين مفروضات نظري به پيشنهاد چند جامعه شناس وروانشناس درمورد امكان ارزيابي اين پديده ها يعني بلوغ اجتماعي در كودكان دبستان تهيه گرديد .

خصوصيات گوناگون بلوغ اجتماعي كه در آثار روانشناسي راجع به رشد كودك ونوجوان ذكر شده در جدول 1 ( ضميميه الف ) خلاصه شده كه به عنوان چارچوب داوري براي انسجام موضوع مشتركي استفاده مي شود تا خصوصيات بلوغ اجتماعي را مشخص كند.

چارچوب صفات مطلوب به يك پارچه از بلوغ اجتماعي از ساختار رواني- اجتماعي تدوين شده توسط " گرين برگر" وديگران اقتباس گرديد. اين چارچوب مركب ازخصوصيات كلي است كه متداول ترين انواع تقاضاها را مطرح مي سازد كه جامعه از افراد دارد ودر عين حال مقوله هاي خاصي كه مخصوص فرهنگ هاي است. كه افراد را قادر به برآوردن اين نيازها مي نمايد.

سه بعد بلوغ اجتماعي و اجزاء آن درزير ارائه شده است:

Iكفايت شخصي    

1- جهت گيري شغلي ( WO )1 : در درك مهارتهاي مربوط به كار و تكامل نگرش هاي درست نسبت به كار وبر حسب دانش معيارهاي لياقت در انجام امور، قابليت تجربه لذت دركار، كه به خود كفائي منتهي مي شود، آشكار مي گردد.

2- خود – رهبري ( SD )2 : در قابليت فردي براي عمل مستقل در اعمال كنترل بر اعمال خود ظاهر مي شود. اين مورد همچنين شامل ابتكار فرد در هدايت خود واعمال خود با احساس ايمني و ايمان كامل به كوشش هاي خود است.

3- توانائي تحمل فشار رواني ( AS )1: توانائي نمايش ثبات عاطفي مناسب وواكنش بدون اينكه خود يا گروههائي را كه به آن تعلق دارد گرفتار سازد. شامل توانائي بر عهده گرفتن كارهاي سخت وتوان فرسا با اطمينان خاطر است.

II- كفايت ميان فردي

4- ارتباط ( CM )2: شامل توانائي در درك، ربط نوشتاري، تكلم روشن پر معنا وحركات بيانگر است وهمچنين شامل توانائي همدلي كه فردرا در برابر حيطه عاطفي حساس نموده ومستلزم ارتباط موثر است.

5- اعتماد معقول ( ET )3 : شامل يك باور كلي است كه اتكاء ووابستگي به ديگران را در موقع نياز قابل قبول مي داند. اين اعتماد شامل عمل آشكار، تصميم معقول راجع به هر كسي، هر زماني، وچگونگي آن است.

6- همكاري ( CO )4 : تمايلي نوع دوستانه به پيوستن به ديگران در كوششهاي ايشان براي نيل به يك هدف مطلوب دو جانبه است. همچنين شامل توانائي در نظر داشتن قواعد و روشهاي بيشتر به عنوان توافق اجتماعي دو جانبه ونه قانوني خشك و غير قابل تغيير است.

III- كفايت اجتماعي

7- تعهد اجتماعي ( SC )5 : شامل احساس وحدت با ديگران، اشتياق به تغيير يا گذشت از اهداف شخصي به نفع اهداف اجتماعي وهمچنين آمادگي بريا سرمايه گذاري در اهداف اجتماعي دراز مدت مي باشد.

8- تحمل اجتماعي ( ST )1: مشتمل است بر اشتياق شخصي به كنش متقابل با افراد وگروههائي كه با او تفاوت دارند. حساسيت نسبت به حقوق افراد وگروههائي كه متفاوت از او هستند، بدين ترتيب پذيرش تفاوت به مفهوم ساختن وفاداري هاي خارج از گروه است.

9- آمادگي براي تغيير ( OC )2 : شامل اشتياق به قبول تغييرات در اوضاع اجتماعي وانطباق خود به مقتضيات اين تغييرات است.

دستورالعمل

مقياسهاي بلوغ اجتماعي بصورت گروهي در موقعيت هاي معمولي كلاس درس اجرا مي شود. دستورالعمل موجود در صفحه اول پرسشنامه آزمون كاملا روشن است. اما خواندن دستورالعمل توسط روان سنج براي گروه، در پاسخ به سوالات گروه شرايط بهتري را فراهم مي كند. پاسخ ها توسط پاسخگويان بر روي پاسخنامه ثبت مي شود.

زمان لازم براي تكميل سوالات مقياس بين 45 دقيقه تا يكساعت است. توضيحات خواسته شده از طرف دانش آموز بايد به صورت تشويق او براي يافتن پاسخ از طرف او باشد.

عداد صفحات بیش از 40 صفحه

پرسشنامه شامل ، ملاک های روانسنجی ، شیوه نمره گذاری و استاندارد ، و همراه با مبانی نظری پژوهش

 

قیمت 2000 تومان

بعد از دانلود فایل و پرداخت آنلاین

با شماره 0934126317 یا ایمیل  سایت پیام دهید تا رمز فایل ها برای شما ارسال شود

دانلود فایل راهنما پرسشامه

دانلود پرسشنامه بلوغ اجتماعی راتر

 

 

دانلود پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS)

دانلود آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS)

دانلود رایگان پرسشنامۀ خودشناسی

دانلود مقیاس خود پنداره کودکان

دانلود مقیاس خوشکامی اسنیت-همیلتون

دانلود پرسشنامه ادراک خویشتن

دانلود پرسشنامه استرس

دانلود پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت

دانلود پرسشنامه عزت نفس آيزنكدانلود پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت

دانلود پرسشنامۀ کنترل خشم

دانلود چک لیست بهداشت روانی (MHC)


1.Work - orientation

2. Self - Direction

1. Ability to take Stress

2. Communication

3. Enlightened Trust

4. Cooperation

5. Social commitment

1.Social Tolorance

2. Openness of change

پیگیری سفارشات


لطفا شماره سفارش خود را وارد نمایید