Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

معرفی

خرید پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، تدوین مقاله روانشناسی، پایان نامه روانشناسی ، پرسشنامه رایگان روانشناسی، تحلیل آماری، تدوین کتاب با قیمتی ارزان

خدمات آمارکده

پایان نامه ، مقاله ، تحلیل آماری ، ساخت و فروش پرسشنامه ، نشر کتاب ، ترجمه ، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و ...

راه های تماس با آمار کده

تلفن تماس: 09364126317

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بیان مسئله در تحقیق

بيان مساله

خود متشكل از چندين زير مجموعه و از جمله عناصر مهم پايان نامه مي باشد.

3- بيان مساله

3-1 مقدمه

3-2 تعريف مساله

3-3 تعريف عملياتي و مفهومي اجزاء مساله

3-4 پرسش هاي اساسي

مقدمه

•         بيان مساله با مقدمه اي آغاز مي شود و نبايد چنان دور از مساله انتخاب كرد و كلي گرفت كه بتوان آن را درآغاز هر مطلب ديگري بيان كرد.

•         مقدمه درواقع فتح بابي است براي ورود به مساله اصلي و نوعي توجيه و استدلال درجهت پرداختن به مساله مورد بررسي.

•         طول مقدمه نبايد چنان باشد كه برمطلب اصلي- يعني تعريف مساله غلبه كند و به عبارت ديگر“ مقدمه زائد بر متن“ باشد.

•         اندازه نوشتاري مقدمه طبعا با حجم نوشته اصلي تناسب دارد.

•         پيشنهاد: براي اطمينان از ربط مستقيم مقدمه با متن ، شايد مناسب ترين شيوه آن باشد كه ابتدا مساله اصلي را درقالب تعريف مساله مشخص و تبيين كنيم ، آن گاه به تدوين مقدمه بپردازيم.

ادامه مطلب...

انواع روش تحقیق از نظر هدف و شیوه جمع آوری اطلاعات

موضوع تحقيق براي محقق بر اساس منابع متعدد مطرح ميشود که از جمله آن :

1-     کنجکاوي

2-     تجارب شخصي

3-     مطالعه آثار مکتوب

4-     منابع شفاهي

5-     متقاضيان تحقيق

1-    انواع تحقيق

تحقيقات علمي بر اساس هدف

تحقيق بنيادي:درجستجوي کشف حقايق وشناخت پديدهاست ومرزهاي دانش عمومي بشر را توسعه مي دهند به دو دسته تقسيم مي شود.

الف) تحقيقات بنيادي تجربي: دادها و اطلاعات اوليه با استفاده از آزمايش مشاهده ..گردآوري

ب)تحقيقات بنيادي نظري:داده هاي اوليه به روش کتابخانه اي گردآوري ميشوند.

تحقيق کاربردي :اين تحقيقات با استفاده از زمينه فراهم شده از طريق تحقيقات بنيادي براي رفع نيازمنديهاي بشرو بهبود وبهينه سازي ابزارها روشها درجهت توسعه رفاه وآسايش و ارتقا سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار ميگيرد.

تحقيقات عملي: تحقيقات حل مساله

ادامه مطلب...

مفهوم تحقیق

مفهوم تحقيق
•تحقيق، کوششی روشمند برای پاسخ‌گويی به مسأله‌های علمی است که منجر به نوآوری و پيشرفت علم می‌شود.

مشخصات كلي تحقيق علمي :

  -۱ برخوردار بودن از آداب و تشريفات خاص ( نمي توان آن را به صورت ذهني انجام داد.

•2- توسعه قلمرو معرفت  ( تحقيق بايد مطلب تازه اي را كشف نموده و برحجم دانش و معرفت بشر بيفزايد و معلومات او را افزايش دهد.

تحقيق علمي چيست؟

تحقيق علمي عبارت است از تلاش کاوشگرانه اي که با آداب خاصي به طور نظام يافته با هدف کشف مجهولي به منظور گسترش قلمرو معرفتي نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصاديق خارجي داشته باشد

ادامه مطلب...

روش انتخاب جامعه و نمونه در تحقیق

حقيق علمي با چه هدفي انجام ميشود ؟

تحقيق علمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعه آماري انجام مي شود .به اين دليل ،موضوع تحقيق ممکن است متوجه صفات و ويژگي ها کارکردها و متغيرهاي آن باشد يا اينکه روابط بين متغيرها ،صفات ، کنش و واکنش و عوامل تاثير گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.

تعريف جامعه آماري:

جامعه آماري عبارتست از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي يک يا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماري کوچکتر باشد ميتوان آنرا دقيقتر از يک جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود.

ادامه مطلب...

روش فراتحلیل و تجزیه و تحلیل آماری آن

مقدمه:

هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. در دهه اول سال 1980 وضعیت پژوهش های انجام شده در علوم اجتماعی و انسانی موجب نگرانی علمای علوم ذکر شده گردید. پیشرفت و دستاورد های علمی این شاخه از علم درمقایسه با علوم فیزیکی بسیار کند و ناچیز بود.

رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از روش برای تحلیل داده ها نیست که در آن داده ها ی متعلق به تجارب افراد به صورت کمی خلاصه می شود. در روش فراتحلیل پژوهشگر با ثبت ویژگیها و یافته های توده ای از پژوهش ها در قالب مفاهیم کمی، آنها را آماده استفاده از روش های نیرومند آماری می کند. به عبارت دیگر این روش مهارتی است که در آن از روش های آماری و ریاضی استفاده می شود ودربارۀ کیفیت تحقیق پیش داوری نمی شود.

Ñکلید واژه های بحث:

ادامه مطلب...

پیگیری سفارشات


لطفا شماره سفارش خود را وارد نمایید