Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

معرفی

خرید پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، تدوین مقاله روانشناسی، پایان نامه روانشناسی ، پرسشنامه رایگان روانشناسی، تحلیل آماری، تدوین کتاب با قیمتی ارزان

خدمات آمارکده

پایان نامه ، مقاله ، تحلیل آماری ، ساخت و فروش پرسشنامه ، نشر کتاب ، ترجمه ، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و ...

راه های تماس با آمار کده

تلفن تماس: 09364126317

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روایی درونی و بیرونی تحقیق

 

 

شکل ترین کار در انجام آزمایش ها ثابت نگه داشتن متغیر ها و یا حذف تمام متغیر های مزاحمی است که بر بازده اندازه گیری شده به وسیله پس آزمون اثر می گذارد.

منظور از اعتبار درونی در پژوهش میزانی از کنترل است که متغیر های مزاحم توسط پژوهشگر کنترل می شود. منظور از متغیر مزاحم هر متغیر دیگر به جزء متغیر آزمایشی گفته می شود که در صورت مهار نشدن بر بازده آزمایش تاثیر می گذارد.

کمپل و استانلی هشت متغیر مزاحم و کمپل و توماس کوک نیز چهار مورد را به عنوان متغیر های مزاحمی که بر اعتبار درونی تاثیر می گذارد را معرفی کرده اند.

پیشینه یا تاریخ

هر گاه در طول مدت زمان اجرای عملهای آزمایشی عملی دیگری رخ بدهد که با متغیر وابسته حساسیت داشته باشد ما نمی توانیم که مشخص کنیم که نتایج به دست آمده از پژوهش حاصل متغیر آزمایشی یا عمل ازمایشی ما می باشد.

مثال:

دو گروه از دو مدرسه انتخاب می کنیم که این دو مدرسه با توجه به برنامه های سنتی و جدید در یادگیری می خواهند مورد آزمون قرار گیرند. مدرسه اول دارای شرایطی می باشد که نگرش مثبت به دانش آموزان در مورد درس خواندن می دهد اما مدرسه دوم از این عمل مستثنی می باشد هر گاه ما نتایج به دست آمده را مقایسه کنیم آیا می توانیم نتایج به دست آمده را به برنامه های جدید ربط بدهیم یا نه؟ چون جو مدرسه این محیط را به وجود آورده نمی توان عاملی که در به دست آمدن نتایج بوده است را عمل آزمایشی خود بدانیم که این خود بر رابطه علی آزمایش تاثیر می گذارد.

رشد:

هر گاه در طول دوره اجرای عمل آزمایشی در آزمودنی ها تغییراتی از قبیل تغییرات فیزیکی یا روانی رخ بدهد ما نمی توانیم نتایج برآورد شده را به عمل آزمایشی منتسب کنیم که در اینجا رابطه علی نیز مورد تردید قرار می گیرد..

 

مثال

ما دو گروه داریم که می خواهیم انها را در طول دوره ای دو ساله مورد پژوهش قرار دهیم تا میزان آموزش تفکر انتقادی را در آنها اندازه گیری کنیم این دانش آموزان به علت رشد و بلوغ روانی (با توجه به نظریه های روانشناختی)می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. در این حال نیز ما نمی توانیم که بیان کنیم که علت تغییرات متغیر وابسته به علت متغیر مستقل می باشد که رابطه علی را مورد تردید قرار می دهد.

آزمون:

در بسیاری از پژوهش ها به علت کنترل شرایط و کنترل متغیر های مزاحم( برتری هوش) از آنها آزمون به عمل می آید که بر نتایج آزمون تاثیر می گذارد.

 مثال:

در یک ازمایش تاثیر روش تدریس از گروه ها پیش آزمون به عمل می آید که این باعث می شود که فرد نسبت به آزمون به علت تمرین یا اثر انتقال یادگیری های خود را به پس آزمون انتقال دهد اما ما در اینجا نمی توانیم که بیان کنیم که تاثیر روش آموزش ما بوده که متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار داده که این خود بیان کننده رابطه ضعیف تری بین دو متغیر و رابطه علی می باشد.

ابزار

هر گاه نتایج به دست آمده تحت تاثیر ابزار اندازه گیری باشد ما نمی توانیم که بیان کنیم که نتایج به دست آمده از آزمون همان نتایج واقعی می باشد. و خطای اندازه گیری را ما به خطاهای موجود در پژوهش اضافه می کنیم که دقت و اعتبار را مورد سوال قرار می دهد.

 مثال

هر گاه برای سنجش نتایج یادگیری به صورت توصیفی ما از ابزار مشاهده استفاده کنیم مشاهده گرانی که به عمل آزمودنی نمره می دهند ممکن است که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به دانش آموزان نمره بالاتر یا رتبه بالاتر از حد توان او بدهند چرا که تصور می کنند که عمل آزمایش موثر بوده است.

بازگشت آماری

گرایشی است که در آزمودنی هایی مشاهده می شود که نمره آنها در یکی از دو سوی انتهایی توزیع قرار دارند بدین صورت که نمره این گروه از افراد هنگام اندازه گیری دوباره به میانگین مرکز توزیع نزدیک می شود.

مثال:

هر گاه از دو مدرسه دو کلاس را انتخاب کنیم که میانگین یکی بالاتر و یکی پائین تر باشد و برای این که کنترل هر دو گروه را با هم همتا کنیم در این صورت به علت این که نمرات گروه پائین گرایش به بالاتر و برعکس گروه بالا به پائین گرایش دارند ما دچار خطای بازگشت آماری می شویم.

در این آزمایش ما به علت این که در آزمون اول دو گروه را از نظر توانایی یکسان کرده ایم اما نمی توان این ادعا را داشت که در حال حاضر هر دو گروه مانند هم هستند و عوامل ناشی از شانس را در آزمون اول داریم اما در آزمون دوم توانایی ها دوباره مانند هم هست اما عوامل شانسی در پاسخ به سوالات کمتر می شود که باعث می شود هر دو گروه نمراتی غیر واقعی داشته باشند.

انتخاب افتراقی

هر گاه در طرح های آزمایشی که در آنها از گروه گواه استفاده می شود، به علت انتخاب افتراقی آزمودنی های  پژوهش در گروههای آزمایشی و گواه تاثیر عمل آزمایشی با سایر عوامل آمیخته می شود.

مثال

به عنوان مثال در زمان رشد تکنولوژی آموزشی همه تحقیقات نشان دهنده این بودند که تکنولوژی سخت افزاری باعث پیشرفت می شود و آنها نتایج را با مدارس سنتی مقایسه می کردند. در حالی که نمی توان این گونه اعلام کرد شاید عواملی دیگر باشد برای مثال انتخاب دو مدرسه که از قبل یکی برتر بوده و با استفاده از امکانات ما نمی توانیم بیان داشته باشیم که عامل آزمایشی باعث تغییرات متغیر وابسته شده است و رابطه علی این جا مورد سوال قرار میگیرد.

 افت آزمایشی

در پژوهش های طولی یا حتی پژوهش های دیگر ما به علت بیماری عدم رضایت از ادامه پژوهش و دلایلی از این قبیل افت آزمودنی هایی را داریم. که باعث می شود که هر دو گروه از نظر شرایط و تعداد با هم برابر نیست  و ممکن است که افرادی که از گروه افت میکنند همه باهوش باشند یا همه کم هوش با این حال نمی توان گفت که ما هر دو گروه را از نظر توزیع متغیر مزاحم کنترل کرده ایم.

مثال

در یک پژوهش ما دانش آموزانی را داریم که در طول پژوهش به علت مریضی در جلسه پیش آزمون یا پس آزمون شرکت نکرده اند و باعث می شود که ما افت داشته باشیم و نتایج را نمی توانیم به این گونه تفسیر کنیم که هر دو گروه از نظر هوشی برابر هستند چرا که می تواند همه افرادی که افت کرده اند از نظر متغیر مزاحم یکسان نباشند.

تعامل انتخاب و رشد

هر گاه به علت تعامل دو عامل انتخاب افتراقی و رشد اثرات این دو با هم آمیخته شود ما نمی توانیم که علت نتایج را به متغیر آزمایشی نسبت دهیم.

مثال

هر گاه دو مدرسه مورد مقایسه ما خط و مشی های خود را تغییر داده و دانش آموزانی را پذیرش می کنند که از نظر سنی با هم اختلاف دارند ما نمی توانیم که اعلام کنیم که عامل آزمایشی باعث این تغییر شده است. چرا که آنها از نظر تفکر به علت رشد تفاوت دارند و عامل تغییرات رشد است و همگامی انتخاب غیر تصادفی نه عامل آزمایشی و ما نمی توانیم که استنباط علی داشته باشیم.

انتشار عمل آزمایشی

چنانچه عملی آزمایشی گروه آزمایشی برتر از گروه گواه باشد و گروه گواه درصدد تامین عمل آزمایشی باشد احتمال انتشار این عمل در بین هر دو گروه ممکن می شود که خود نتایج به دست آمده را مورد سوال قرار می دهد.

مثال:

هرگاه از بین دو مدرسه برای آزمایش این که آیا تکنولوژی آموزشی بر یادگیری تاثیر دارد یا نه دو گروه را انتخاب کنیم و به گروه آزمایشی تکنولوژی برتری را بدهیم و گروه گواه تکنولوژی پائین تری را بدهیم در این صورت ممکن است که گروه گواه درصدد دستیابی به عمل آزمایشی داشته باشد که موفق هم بشوند تاثیر عمل آزمایشی با پس آزمون آمیخته می شود و ما نمی توانیم که روابط علی را بین متغیر مستقل و وابسته بیان کنیم.

رقابت جبرانی گروه گواه

این عمل که تاثیر جان هنری نیز نامیده می شود رقابت کردن گروه گواه با گروه آزمایشی می باشد که گروه گواه برای جبران بیشتر از عملکرد خود تلاش می کند.

برای مثال دو گروه که تاثیر روش تدریس را می خواهیم آزمایش کنیم به علت این که گروه گواه برای جبران تلاش بیشتری  می کندو نمرات بالاتری می گیرد نمی توان علت را روش تدریس اعلام کرد در اینجا متغیر دیگری به نام انگیزش هست که باعث تغییرات نمرات شده است که ما آن را کنترل نکرده ایم و این که بخواهیم علت یادگیری را روش تدریس اعلام کنیم اشتباه است چون رابطه علت و معلولی به وسیله متغییر دیگری تبیین می شود که نامشخص هست.

یکسان سازی جبرانی عملهای آزمایشی

هرگاه گروه آزمایشی عملی را دریافت کند که به واسه آن آزمودنی ها امکانات و خدمات مطلوبی را دریافت کنند. و مجریان بخواهند متغیری متفاوت تر از عمل آزمایشی به گروه گواه بدهند. در واقع ما عمل آزمایشی را با عملی غیر از متغیر وابسته مقایسه می کنیم.

مثال

در پژوهشی مبنی بر این که دو روش تدریس به کمک ابزار و بودن ابزار الکترونیکی را بخواهیم مورد آزمایشی قرار دهیم دو گروه را انتخاب کرده و به مقایسه آن می پردازیم مجریان به علت یکسان سازی شرایط به گروه گواه لوازمی غیر از لوازم عمل ازمایشی می دهند که بعد از این که نتایج را به دست آوردیم ما تصور می کنیم که میزان تاثیر لوازم را با یادگیری سنجیده ایم و این در حالی است که ما این لوازم را با لوازم دیگری که مورد استفاده گروه گواه بوده است مورد مقایسه قرار داده ایم و این تفاوت نمی تواند ناشی از میزان تاثیر متغیر آموزشی باشد.

تضعیف نامطلوب روحیه درگروه گواه

هر گاه گروه گواه احساس کند که گروه آزمایشی عملی را دریافت میکند که مطلوب است ممکن است که انگیزه خود را از دست بدهد و نمراتی به غیر از نمراتی که میزان واقعی عملکرد او را نشان میدهد داشته باشد.

مثال

در مثال مقایسه دو گروه که لوازم الکترونیکی را برای یادگیری بهتر دریافت کرده و نکرده بودند اگر گروه گواه این وسایل را دریافت نکند ممکن است که انگیزه خود را از دست بدهد. و علت نمرات به دست آمده کمبود انگیزه باشد نه میزان تاثیر متغیر ازمایشی که این نیز وجود رابطه علی را مورد تردید قرار می دهد.

 

اعتبار بیرونی در آزمایش ها

منظور از اعتبار بیرونی میزانی است که می توان یافته های یک آزمایش را به افراد و موقعیت هایی که در پژوهش شرکت نداشته اند، تعمیم داد. یافته های یک آزمایش در علوم تربیتی با توجه به این که موضوع مورد مطالعه انسان می باشد می تواند در یک موقعیت قابل تعمیم باشد اما در موقعیت و مکان دیگری قابل تعمیم نباشد.

اسمیت و گلاس سه نوع اعتبار بیرونی را مشخص کرده اند:

اعتبار بیرونی جامعه آماری، اعتبار بیرونی بوم شناختی، اعتبار بیرونی عملیات

 همچنین:

گلین براخت و جین گلاس دوازده عامل تاثیرگذار بر روی اعتبار بیرونی را مشخص کرده اند که عبارتند از:

در این دسته بندی به اعتبار جامعه و اعتبار بوم شناختی توجه شده که منظور از اعتبار بوم شناختی میزان تعمیم پذیری یافته های یک پژوهش از محیط ایجاد شده به وسیله پژوهشگر به شرایط محیطی دیگر است. آثار عمل آزمایشی تنها تحت شرایط محدود و خاص یا فقط توسط پژوهشگر اصلی قابل دستیابی باشد. و منظور از اعتبار جامعه میزان تصمیم گیری در مورد نتایج یک آزمایش از نمونه مورد نظر به گروه بزرگتری از جامعه می باشد. در ادامه ابتدا اعتبار جامعه و بعد اعتبار بوم شناختی گفته می شود.

اعتبار جامعه

میزانی که می توان یافته های نمونه آزمایشی را به جامعه مورد نظر تعمیم داد.

مثال

برای مثال یک فرد ادعا می کند که روش تدریسی دست یافته که می تواند یادگیری درس علوم سوم ابتدایی را تسهیل کند. سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا می توان این روش تدریس را برای مثال به تمام ایران تعمیم داد یا نه؟ در واقع این فرد در نمونه گیری خود از نمونه در دسترس استفاده کرده است و تعمیم های این فرد به دو صورت می تواند انجام بپذیرد. اول این که از نمونه در دسترس به جامعه قابل دستیابی آزمایشی می تواند این کار را انجام بدهد و دوم این که این فرد از جامعه قابل دستیابی به جامعه هدف تعمیم دهد. در واقع در مورد دوم تعمیم با اطمینان کمتری این کار را انجام می دهد و برای انجام این کار باید از جامعه هدف و ویژگی های آن شناخت داشته باشد تا بتواند این کار را انجام بدهد. و این کار هر چه شباهت بین این دو جامعه بیشتر باشد به صورت درست تری انجام می گیرد. و این کار از روشهای آماری انجام پذیر نیست و با داوری انجام می گیرد.

میزان تعاملی که متغیرهای شخصیتی با تاثیرات عمل ازمایشی دارد.

هر گاه دو جامعه قابل دستیابی آزمایشی معرف جامعه هدف واحدی نباشند بررسی های به ظاهر مشابه می توانند به نتایج کاملا متفاوتی منجر بشود. یعنی رابطه میان عمل آزمایشی و متغیر وابسته می تواند در مورد یک گروه وجود داشته باشدو در گروه دیگر با ویژگی های متفاوت وجود نداشته باشد.

مثال  

برای مثال دو روش مشاوره داریم که روش اول می تواند برای مدارس شهری روش بهتری نسبت به روش دوم باشد و این در حالی است که بسیاری از مدارس حومه ثروتمند نشین روش دوم بهتر از روش اول است و می توان اعلام کرد که یک روش برای یک مکان می تواند بهترین باشد اما برای مکان دیگری نه.

ضرب المثل نان یک مرد می تواند زهر مرد دیگری باشد مصداق این نوع تعمیم هست.

راهکار برای تعمیم پذیری

برای این که در این مورد اعتبار بیرونی را بهبود ببخشیم می توانیم برای مثال  از یک طرح عاملی که در آن جنس، دو نوع روش تدریس و کلاس ها متغیر مستقل باشند استفاده کرد تا با استفاده از این طرح جنس کلاسهای مقاطع مختلف و روش های تدریس متفاوت رو اجرا می کنیم تا بتوانیم با اطمینان بیشتری تعمیم پذیری را انجام بدهیم.

اعتبار بوم شناختی

همان طور که گفته شد اعتبار بوم شناختی به تعمیم نتیجه به محیطی دیگر مربوط می شود. و ما می بایست از این اطمینان حاصل کنیم که تاثیر متغیر آزمایشی، مستقل از محیط آزمایشی باشد.

توصیف روشن عمل آزمایشی

منظور این است که پژوهشگر باید عمل آزمایشی را با ذکر جزئیات کافی به گونه ای توصیف کند که دیگر پژوهشگران بتوانند آن را مجددا به اجرا در بیاورند. در واقع این تکرار پذیری را در علم بیان می کند.

مثال

ما نمی توانیم که نتایج یک کلاس درس با تمام تجهیزات را به کلاسی بدون تجهیزات تعمیم داد این تعمیم را زمانی می توان به کلاس دیگری تعمیم داد که آنها از نظر میزان نور، صدا و دیگر عواملی که می تواند در نتیجه اخلال ایجاد می کند برابر باشد.

راهکار برای تعمیم نتایج

تعریف کامل محیطی که در آن پژوهش انجام شده است و زمان و مکان مورد پژوهش با توجه به فرهنگ و بقیه عواملی که تفاوت ایجاد می کنند.

تداخل عمل های آزمایشی متعدد

هر گاه چند عمل آزمایشی را با هم اجرا کنیم این امکان پیش می آید که به علت تداخل عمل های آزمایش باشد که عملی معنادار باشد نه در زمانی که این عمل به صورت تنها مورد آزمایش قرار گیرد.

مثال

هر گاه چند عمل آزمایشی A,B.C با هم مورد آزمایش قرار گیرند این امکان هست که روش Aمعنادار بشود و ما بخواهیم این عمل آزمایشی را تعمیم دهیم اما نمی توان با اطمینان بالایی این کار را انجام داد چرا که ممکن است که عمل آزمایشی Aبا تداخل عملهای دیگر باشد که معنادار باشد و در غیر این صورت معنادار نباشد.

راهکار

استفاده از طرح آزمایشی که یک عمل آزمایشی را مورد آزمایش قرار می دهد.

اثر هارثون

هر گاه شرکت کنندگان از این که مورد آزمایش قرار می گیرند آگاهی داشته باشند به این دلیل می توانند عملکرد بهتری داشته باشند که نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.

مثال

در شرکت وسترن الکتریک به علت این که کارکنان مورد آزمایش از این که تحت شرایط آزمایشی هستند با خبر بودند و به همین دلیل عملکرد بهتری داشتند.

راهکار

 از توجه خاص به شرکت کنندگان در پژوهش جلوگیری شود تا بتوان نتایج را تعمیم داد.

اثر تازگی و اختلال

هر گاه به دلیل عمل آزمایشی که تازه می باشد شرکت کنندگان عملکرد بهتری داشته باشند نمی توان این نتایج را تعمیم داد.

مثال

در دهه اول ظهور تکنولوژی آموزشی همه تحقیقات نشان دهند این بودند که استفاده از ابزار باعث یادگیری بهتر می شود و بقیه عوامل موثر در یادگیری کم رنگتر هستند. و بعد از این که اثر تازگی وسایل کمک آموزشی از بین می رفت میزان یادگیری تغییر می کرد.

اثر آزمایشگر

هر گاه یک عمل آزمایشی توسط یک فرد خاص انجام شود می تواند نتایج را خدشه دار کند.

مثال

در اجرای دو روش تدریس معلمی را برای روش اول انتخاب کنیم که سابقه بالایی در تدریس دارد و دومی معملی تازه کار باشد که این ویژگی ها را ندارد و این به علت اثر آزمایشگر است که نتایج متفاوتی ما داریم.

حساسیت ناشی از پیش آزمون

هر گاه عمل آزمایشی با پیش آزمون تعامل داشته باشد این حساسیت به وجود می آید.

مثال

هر گاه بخواهیم که اثر یک فیلم در مورد نگرش های یک فرد مهم را بر گروهی شرکت کننده داشته باشیم اگر قبل از این که آنها فیلم را ببینند از آنها پیش آزمونی در مورد این نگرش ها داشته باشیم شرکت کنندگان به دلیل این که این آزمون را قبل از مشاهده فیلم داشته اند بعدا ممکن است که در مورد نگرش فیلم حساس شده و نتایجی را که به دست می آید را تحت تاثیر قرار بدهند و این در حالی هست که اگر این کار انجام نمی شد امکان داشته که شرکت کنندگان در مورد حقایق فیلم توجه بیشتری داشتند تا نگرش آن فرد مهم.

حساسیت ناشی از پس آزمون

این عمل زمانی اتفاق می افتد که پس آزمون به عنوان تجربه ای برای یادگیری باشد.

مثال

هر گاه شرکت کننده در زمان اجرای پس آزمون به ایده های خاصی که در طول دوره آزمایش توجه خاصی داشته باشند نتایج می تواند متاثر از این باشد که آنها پاسخ های خود را بر مبنای ایده ها بگذارند و نتایجی که ما به دست می آوریم معتبر نباشند.

تعامل آثار پیشینه و عمل آزمایشی

هر گاه پژوهشگر یافته های خود را به زمان پس از اجرای آزمایش تعمیم دهند این مشکل بروز می کند و تعمیم را خدشه دار می کند.

مثال

هر گاه روش تدریس جدیدی را با توجه به روش تدریس سنتی اجرا کنیم به علت این که معلمان از روش سنتی خسته شده اند به روش تدریس جدید توجه دارند و پس از این که روش جدید اجرا شد نتایج برتری روش جدید را داشته باشیم اما در پژوهش های دیگر به علت این که این روش دیگر جذابیت اولیه را ندارد تفاوتی در یادگیری ندارد.

اندازه گیری متغیر وابسته

هر گاه پیش آزمون و پس آزمون طراحی شده برای اندازه گیری پیشرفت کسب شده یا دیگر بازده های مورد نظر، تعمیم را تحت تاثیر قرار دهد نمی توان اعتبار بیرونی را کنترل کرد.

مثال

در پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش یادگیری در روشهای تدریس ما از ابزار اندازه گیری سوالات چهار گزینه ای استفاده کرده ایم این امکان هست که روشهای ما دانش آموزان را در این که به سوالات چهارگزینه ای پاسخ بدهند قوی کرده باشد و در مقابل به سوالات انشایی و به همین نتایج دست پیدا نکنیم

تعامل آثار اندازه گیری و عمل آزمایشی

هر گاه ما پس از اجرای عمل آزمایشی  پس آزمون را اجرا کنیم ممکن است که نتایجی که به دست می آوریم در طول زمان با همان آزمون ها همان نتایج را به دست نیاوریم.

مثال

از دانش آموزانی در آزمایش روش نگهداری کلمات در حافظه پس از اجرای عمل آزمایشی پس آزمون به عمل بیاوریم و نشان دهیم که روش مورد نظر موثر است اما بعد از گذشت زمانی برای مثال یک هفته یا چند ماه بعد این روش موثر نباشد.

آخرین اعتبار بیرونی اعتبار عملیات می باشد که به این موضوع اشاره می کند که هر یک از محققان تحقیقاتشان  را با تعاریف کاربردی خاصی از متغیر های مستقل و وابسته و روشهای ویژه صورت می دهند. مسئله اعتبار بیرونی عملیاتی این سوال را مطرح می کند که آیا انتظار می رود از محققان مختلف با تعاریف کاربردی متفاوت و با روشهای متفاوت نتایج یکسان داشته باشند.

برای مثال در پاره ای از آزمایش ها، اضطراب با شوک الکتریکی و در پاره ای دیگر به وسیله دستورالعمل های کلامی ایجاد شده است و تا چه حد می توان این نتایج را به یک موقعیت دیگر تعمیم داد.

منبع:

آری، دونالد؛ جیکوبز، لوسی چسر و رضویه، اصغر (1990). روش تحقیق در تعلیم و تربیت. ترجمه وازگن سرکیسیان، مینو نیکو و ایما سعیدیان (1380) تهران: سروش.

گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1996). روشهای تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: سمت.

 

سایر مطالب مرتبط

آموزش انتخاب موضوع تحقیق

آموزش روش تحقیق در رشته تاریخ

آموزش کامل روش تحقیق

انواع تحقیق در علوم رفتاری

روش های تحقیق در علوم رفتاری و علوم انسانی

مراحل انجام یک تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ و محاسبه آن

 

پیگیری سفارشات


لطفا شماره سفارش خود را وارد نمایید