Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

معرفی

خرید پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، تدوین مقاله روانشناسی، پایان نامه روانشناسی ، پرسشنامه رایگان روانشناسی، تحلیل آماری، تدوین کتاب با قیمتی ارزان

خدمات آمارکده

پایان نامه ، مقاله ، تحلیل آماری ، ساخت و فروش پرسشنامه ، نشر کتاب ، ترجمه ، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و ...

راه های تماس با آمار کده

تلفن تماس: 09364126317

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خلاصه مقالات همایش های روانشناسی

خلاصه مقالات شفاهی

مدل های محاسباتی تصمیم گیری بر پایه هیجان

سید صالح مظفری چنیجانی1، سعید دشتی حسن زاده2 ، الهه سادات یزدان فر3 ، افسون خدام3، امیر عسکری3

1_نویسنده مسئول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2_دانشگا آزاد اسلامی واحد دشتستان

3_دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

بر خلاف اینکه نظریه های کلاسیک، بدینگونه هیجان و شناخت را مقابل همدیگر قرار می دهند که هیجانات باعث اختلال در کارکرد توابع مغزی می شوند، پژوهش های جدید در علوم اعصاب نشان دهنده حضور فرآیند های هیجانی در مرکز کانون فرآیند های شناختی است. از جمله می توان به توجه به محرک های هیجانی، گرایش به خاطر سپردن رخدادها، ارزش گذاری میان اعمال بر پایه نتایجی که بدنبال دارند و همچنین تصمیم گیری بر اساس انگیزه اهداف. بارزترین آن هدایت رفتار جهت تامین نیازهای ارگانیک می باشد. از طرفی، مدلهای محاسباتی شناخت و هیجان تفاوت هایی با هم دارند. فرآیندهای شناختی کاملا بر پایه محاسبه سود و زیان هستند در حالی که فرآیند های بر پایه هیجان بیشتر بر بنیان عدم قطعیت استوار است. بنابراین اینکه این قبیل فرآیند ها بر اساس چه پارامترهایی در مغز کد می شوند، هنوز تا حدود زیادی مجهول مانده است. مقاله پیش رو ضمن تاکید بر اهمیت هوش مصنوعی در علوم شناختی و بیان این مهم که فرآیندهای هیجانی در مرکز کانون محاسبات شناختی هستند، مدل های محاسباتی تصمیم گیری را بر پایه هیجان معرفی و مقایسه می نماید.

مقایسه‏ی مولفه‏های اضطراب و پرخاشگری در آزمون ترسیم آدمکِ دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و عادی

نسترن سید اسماعیلی قمی[1]، علی شیخ الاسلامی[2]

1_کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس دانشگاه پیام‏نور اردبیل.

2_نویسنده مسئول،استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه‏ی‏ نشانه‏های اضطراب و پرخاشگری در آزمون ترسیم آدمکِ دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و عادی بود.

روش: نوع پژوهش، توصیفی می‏باشد. جامعه‏ی‏ آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه­ی دانش‏آموزان 11 ساله­ی کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و عادی شهر شهریار در سال تحصیلی 91-1390 که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس 33 دانش‏آموز کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای 33 دانش‏آموز عادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‏آوری اطلاعات از آزمون ترسیم آدمک (DAP) استفاده شد. داده‏ها از طریق آزمون آماری u مان­ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: نتایج نشان داد که بین میزان اضطراب و پرخاشگری در نقاشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر مولفه‏های اضطراب و پرخاشگری بیشتری را نسبت به دانش‏آموزان عادی در آزمون ترسیم آدمک نشان داده بودند.

تحلیل: بنابراین، می‏توان با بررسی نقاشی‏های کودکان به حالات عاطفی آنها از قبیل اضطراب و افسردگی پی برد و از آزمون ترسیم آدمک به عنوان یک ابزار تشخیصی یا کمک تشخیصی هم در کودکان کم‏توان ذهنی و هم کودکان عادی استفاده نمود.

واژگان کلیدی: اضطراب، پرخاشگری، آزمون ترسیم آدمک، دانش‏آموزان، کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر.

تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درکاهش میزان استرس ادراک شده بیماران مبتلا به ویروس HIV

نرگس گودرزی1، دکترحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف2، دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی3

1_نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

2_استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3_ استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرشناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی درکاهش میزان استرس ادراک شده بیماران مبتلا به ویروس HIV اجرا گردید.

روش: این پژوهش با استفاده از روش آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون اجرا شد. جامعه این پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به ویروس HIV   تشکیل میداد که ازطریق نمونه گیری در دسترس 30 نفر آزمودنی در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل گمارده شدند.گروه آزمایش طی 10 جلسه 2ساعته، تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. درحالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. هردو گروه در مراحل پیش آزمون ، پس آزمون و 90 روز پس از آموزش به پرسشنامه استرس DASS_21 پاسخ دادند. داده های بدست آمده از این پژوهش ازروش آماری تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که جلسات گروهی آموزش شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی موجب کاهش قابل ملاحظه ای در میزان استرس ادراک شده گردید و این کاهش تا مرحله پیگیری ادامه داشت.

تحلیل: نتایج حاکی از تاثیرشناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی درکاهش میزان استرس ادراک شده بیماران مبتلا به ویروس HIV است. و با پیشینه پژوهشی موجود ، همخوانی دارد.

واژگان کلیدی: استرس ادراک شده، بیماران مبتلا به ویروس HIV ، شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی.

بررسی اختلال استرس پس از سانحه در میان نوجوانان مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی

مریم عسگری1، دکتر پریوش وکیلی2، دکتر امیر عسکری3

1_نویسنده مسئول، کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات ساوه و عضو کمیته مداخله در بحران انجمن روانشناسی ایران

2_استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3_رییس کمیته مداخله در بحران، انجمن روانشناسی ایران

هدف: نشان داده شده که بعد از وقوع زلزله اختلال استرس پس از سانحه شایع است و هدف از این پژوهش بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه در مناطق زلزله‌زده اهر، هریس و ورزقان (آذربایجان شرقی) بود.

روش: تعداد نمونه شامل 201 دانش آموز 11 تا 16 ساله دختر و پسر مقطع راهنمایی ساکن روستاهای زلزله زده به صورت نمونه‌گیری در دسترس مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با دو ابزار سیاهه مقیاس رویداد آسیب‌زا برای کودکان فرم(A)و مقیاس اضطراب، افسردگی و فشار روانی (DASS) گردآوری و به روش همبستگی T مستقل تحلیل شدند.

نتایج: بالاترین شیوع رویدادهای آسیب‌زا، مربوط به "حالات تجزیه ای" است، به طوری که 2/20 درصد از آزمودنی‌ها "علامت حالات تجزیه" را داشتند. در حالی که اختلال "افسردگی"، تنها در 3/7 درصد افراد شایع بود. این رقم در مورد اختلال "اضطراب" و "خشم" به ترتیب به 2/15 و 5/13 درصد می‌رسد. 6/14 درصد از آزمودنی‌ها نیز مبتلا به اختلال "استرس پس از سانحه" بودند.

تحلیل: میزان شیوعPTSD در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی با احتمال 95 درصد حداقل 2/11و حداکثر 6/21 می‌باشد، همچنین اختلال تجزیه   در پسران بیشتر از دختران گزارش گردیده است.

واژگان کلیدی: استرس پس از سانحه، مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی.

بررسی استرس‌های شغلی و مشکلات حرفه‌ای

در میان محیط‌‌‌‌بانان و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست ایران

میرحسام خالقی حمیدی1

1_کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شیراز

هدف: در این پژوهش به بررسی استرس‌های شغلی و مشکلات حرفه‌ای محیط‌بانان و کارکنان اداری سازمان حفاظت محیط زیست ایران پرداخته شده است.

روش: تعداد نمونه پژوهش شامل 474 نفر (224 نفر در 4 استان از محیط‌بانان رسمی و قراردادی سازمان محیط زیست و 250 نفر از کادر اداری ساختمان اصلی سازمان محیط زیست) می‌باشد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و روش توصیفی از نوع همبستگی- مقایسه‌ای استفاده شده است. برای اندازه‌گیری استرس شغلی از پرسشنامه اسیپو که دارای 6 بُعد بارکاری نقش، بی‌کفایتی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، مسئولیت و محیط فیزیکی است، استفاده گردیده است.

نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین استرس شغلی محیط‌بانان و کارکنان اداری تفاوت معنا‌داری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که استرس شغلی در محیط‌بانان استان‌های سیستان و بلوچستان و استان گلستان بالاتر از سایر استان‌ها می‌باشد. علت این امر درگیری بیشتر محیط‌بانان در استان سیستان و بلوچستان با اشرار و در استان گلستان با شکارچیان حرفه‌ای است. همچنین عواملی مانند فشار کاری بالا، کشته شدن توسط اشرار و قاچاقچیان حرفه‌ای، شرایط نامناسب آب و هوایی در جنگل و کویر، دستمزد پایین، مسائل حقوقی و قوانین غیرحمایتی، دوری از خانواده و تسهیلات ناکافی منجر به تشدید استرس شغلی می‌گردند.

واژگان کلیدی: استرس شغلی، محیط زیست، پرسشنامه اسیپو و محیط‌بانان.

تاثير شغل پر تنش پرستاران اتاق عمل بر رنگها و هيجانات در رويا

دکتر کيوان يعقوبی (PhD)

1_دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا...الاعظم- مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه آزاد اسلامی- واحدتهران پزشکی- گروه فيزيولوژی

هدف: رويا ديدن نمايشگرسطح خاصی از هوشياری و شناخت است. تاکنون نتيجه دقيقی در زمينه رنگ روياها در دسترس نيست، از اينرو در اين تحقيق کيفيت خواب، فرکانس بروز رنگها در روياها و همچنين تاثير و رابطه هيجانات بر بروز رنگها مورد بررسی قرار گرفته است.

روش: اين مطالعه در گروهی از پرستاران اتاق عمل که دانشجوی مقطع کارشناسی هستند انجام گرفته است. تعداد شرکت کنندگان در اين تحقيق يکصد نفر شرکت کننده مونث بود. شرکت کنندگان پس از پر کردن يک دفترچه خاطرات رويا در مدت حداقل سه هفته ملزم به پر کردن پرسشنامه ای مدون بر اساس اين دفترچه روياها شدند.

نتايج: نتايج اين مطالعه نشان دهنده متاثر شدن رنگ روياها در اثر شغل پرستاری بود. بيشترين رنگ مشاهده شده در روياها رنگ سبز و در کابوسها رنگ سياه بود. همچنين بيشترين هيجان مشاهده شده احساس ترس بود.

تحليل: مقايسه نتايج اين مطالعه با ديگر مطالعات نشانگر تاثير عميق دنيای بيرون بر محتوای رويا ها است. به ويژه در گروه پرستاران اتاق عمل که اين محتوی روياها ميتواند تاثير به سزايي بر رفتارها و هيجانات در هنگام بيداری و در محل کار داشته باشد. لذا فراهم آوردن شرايطی مناسبتر برای اين قشر از جامعه که نقشی حياتی در اتاق عمل ايفا ميکنند ضروری به نظر مي رسد.

واژگان کلیدی: تنش، پرستاران اتاق عمل، رنگها، هيجانات، رويا.

بررسی اثربخشی بيوفيدبک الکتروميوگرافي همراه با آموزش آرمیدگیبر کاهش استرس

در بيماران مبتلا به ميگرن مزمن: پژوهش مورد منفرد

فریبا سپهری1 ،کریم عسگری2، محمدرضا نجفی3، احمد عابدی4

1_نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان، اصفهان

2_استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان

3_دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه مغز و اعصاب

4_استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسي- آموزش کودکان با نيازهاي خاص ، دانشگاه اصفهان

هدف: نشان داده شده است که "بیوفیدبک الکترومیوگرافی همراه با آموزش آرمیدگی" بر بهبود سردرد بيماران مبتلا به ميگرن مزمن موثر است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر این مداخله بر میزان استرس بيماران مبتلا به ميگرن بوده است.

روش: برای انجام پژوهش 2بیمار مبتلا به میگرن مزمن به شيوه نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. در اين پژوهش، از روش مورد منفرد با طرح A-B استفاده شد که پس از تعيين موقعيت خط پايه، مداخله آغاز شد و آزمودني ها 24 جلسه مداخله ي انفرادي دریافت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم مقياس افسردگي اضطراب استرس (DASS-42) است.

نتایج: يافتههايپژوهش حاضربراساسشاخصهايآمارتوصيفيوتحليلديداري نشانداد که بواسطه روش درمانی بیوفیدبک الکترومیوگرافی وآموزش آرمیدگی، استرس در بيماران مبتلا به ميگرن مزمن کاهش می یابد.

تحلیل: درمان های غیردارویی، در بیماران مبتلا به میگرن مزمن سبب کاهش استرس در آنها می شود و به نظر میرسد که توجه به مشکلات روانشناختی شایع در بیماران مبتلا به میگرن در پیش­آگهی و درمان آن ها موثر است.

واژگان کلیدی: بيوفيدبک، الکتروميوگرافي، آرمیدگی، استرس، ميگرن مزمن

نقش تغذیه در ایجاد و کاهش استرس

سمیرا اشرف گنجویی1، رضا عباسی راینی2، ایرج کرم نژاد3

1_نویسنده مسئول، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

2_اداره کل بهزیستی، کرمان

3_گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه علوم تحقیقات، کرمان

هدف: استرس فشاری است که بر اثر تغییرات ایجاد شده در محیط به بدن تحمیل می شود. بعضی از استرس ها مفیدند؛ اما وقتی از کنترل خارج شوند، بدن انسان از آثار سوء آن رنج می برد. شاید این سئوال برای شما پیش آمده باشد که آیا تغذیه در کنترل استرس مؤثر است یا نه؟! مصرف مواد غذایی بیشتر در زمان استرس، بر پایه ی علمی اثبات شـده است و بیشـتر مـردم در زمـان استرس، زیـادتر غـذا می خورند.

روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه به روش کتابخانه ای و از طریق بررسی سایتها، مجلات، کتابها و مقالات مرتبط جمع آوری گردیده است.

نتایج: نتایج یافته ها و بررسی ها نشان داد که موادی مثل کافئین، نیکوتین، نمک طعام، هورمون های شیمیایی و قند و شکر در ایجاد استرس نقش دارند و موادی مثل غلات كامل، جوانه گندم، گوشت ماهي، اسفناج، پياز، سير، چغندر، مارچوبه، مخمرآبجو، هويج، كرفس، ميوه هاي داراي هسته سخت ( آلو، زردآلو، هلو، خرما و غيره)، همچنین ويتامين هاي گروه ب، منیزیم، کلسیم در کاهش استرس نقش مؤثری دارند.

تحلیل: برخوردار ی از تغذیه مناسب منجر به کاهش استرس و تنش می شود. پیشنهاد می شود با تغییرات جزئی از جمله کاهش مصرف قند و کافئین مصرفی در منزل و محیط کار و رعایت اصول تنوع در برنامه غذایی روزانه می توان به حفظ تعادل قند خون و افزایش دریافت مواد مغذی کمک کرد که نتیجه آن علاوه بر حفظ سلامت و کاهش عوامل خطر بیماریهای مزمن، افزایش کارایی افراد می گردد.

واژگان کلیدی: تغذیه، استرس.

بررسی رابطه استرس و شدت علایم بیماری مولتیپل اسکلروز در شهر شیراز

لیلا پیرایه1، پگاه ادیبی پارسا2، شهره ایروانی3

1_نویسنده مسئول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه روانشناسی، فارس

2_دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه روانشناسی، فارس

هدف: هدف تحقیق حاضر این بود که رابطه استرس و شدت علایم MS بررسی شود، همچنین سن ابتلا به این بیماری و میزان شیوع آن در زنان و مردان نیز بررسی شود.

روش: جامعه مورد نظر این پژوهش، از تمام اعضا انجمن MS در شهر شیراز انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد که تعداد نمونه 100 نفر بود. در این پژوهش برای به دست آوردن نمره استرس از پرسشنامه استرس هولمز و راهه (1967 )استفاده شد. همچنین برای به دست آوردن نمره شدت علایم MS از پرسشنامه شدت علایم مولتیپل اسکلروز که محقق ساخته بود، استفاده شد. علاوه بر این، برای محاسبات آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد. روش های مورد استفاده آماری نیز، میانگین، درصد فراوانی و همبستگی اسپیرمن و پیرسون بود.

نتایج: میانگین سن ابتلا به بیماری MS، 6/30 بود. همچنین میانگین استرس 62/2 بود. استرس بالا، با شدت بیشتر علایم MS رابطه معنادار داشت و استرس پایین، با شدت پایین علایم MS رابطه معنادار داشت، سطح معنی داری همبستگی پیرسون، 000/0 بود که با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95% نشان داد که بین استرس و شدت علایم MS رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین همبستگی پیرسون به دست آمده 743/0 بود که نشان دهنده همبستگی قابل توجهی بود و می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان استرس، علایم MS نیز شدت می یابد و برعکس. با محاسبه درصد فراوانی در دو جنس مذکر و مؤنث،   درصد فراوانی در مردان 35% و در زنان 65% بود که نشان دهنده شیوع بیشتر این بیماری در زنان بود. همچنین نشان داده شد که رابطه معکوس معنی داری بین سن و شدت علایم بیماری MS وجو دارد، به این معنا که همبستگی به دست آمده 336/0- بود که نشان دهنده رابطه معکوس بود و سطح معنا داری 001/0 بود.

واژگان کلیدی: استرس، بیماری مولتیپل اسکلروز، MS

ام اس و درد: اثربخشی برنامه مدیریت درد در کاهش نشانگان درد بیماران مبتلا به ام اس

قاسم آهی1، خلیل رحیمی2، حمید رضا جعفری3

1_نویسنده مسئول، دکترای روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2_نویسنده مسئول، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد ساوه

3_کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه

هدف: علیرغم تاریخچه بسیار طولانی در مورد درد، شیوع و پیشرفت های به دست آمده در مورد مکانیسم های جسمانی آن تا به امروز درمانی که بتواند برای همیشه درد را از بین ببرد به دست نیامده است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه مدیریت درد در کاهش نشانگان درد در بیماران مبتلا به ام اس انجام شد.

روش: پژوهشحاضر از نوع نیمه آزمایشی باطرحپيش آزمون-پسآزمونباگروهكنترلبود و بر روی 10 نفر از بیماران مبتلا به ام اس که با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان بهکلینیک ام اس بيمارستانقائم(عج) مشهد انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند، انجام شد. اعضای گروه آزمایشی به مدت 12 جلسه 45 دقیقه ای در معرض برنامه مدیریت درد قرار گرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات مقیاس درجه بندی عددی درد (جنسن، کارولی و براور، 1986)، خرده مقیاس شکایات جسمانی چک لیست نشانه های اختلالات روانی ( SCL-90-R) و خرده مقیاس نشانه های جسمانی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کواریانس و به کمک نرم افزار SPSS-16 صورت گرفت.

نتایج: نتایج بررسی پیش فرض های آماری نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها ( با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسان است ( 05/0 P > ). نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوتمشاهده شدهبین میانگینهاينمرات درد شرکتکنندگان برحسبعضویتگروهی (آزمایش – کنترل) در مرحله پس آزمون با 99 درصد اطمینانمعنیدارمیباشد (01/0 P < ). میزانتأثیر مداخله، برای مقیاس درجه بندی عددی 79/0، برای خرده مقیاس شکایات جسمانی SCL-90-R برابر با 67/0 و برای خرده مقیاس نشانه های جسمانی GHQ 52/0 بود.

تحلیل: جمع بندی نتایج پژوهش نشان دهنده اثربخشی برنامه مداخله ای در کاهش درد در بیماران ام اس بود. با این حال نیاز به مطالعات بیشتر به منظور بررسی اثربخشی این شیوه مداخله ای با جمعیت های دیگری از این بیماران احساس می شود.

واژگان کلیدی: ام اس، مدیریت درد، درد.

رابطه معنایابی در زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان

زهرا کشفی1، دکتر کیوان کاکابرایی2، علیرضا بانشی3            

1_نویسنده مسئول، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علوم وتحقیقات کرمانشاه

2_ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

3_کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران

هدف: هدف این مطالعه بررسی رابطه بین معنایابی و اضطراب مرگ بود. شرکت کنندگان این مطالعه 215 نفر از سالمندان بازنشسته آموزش و پرورش شهر شیراز بود.

روش: نمونه ها بصورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های هدف در زندگی(کرامباف وماهولیک، 1998)، و اضطراب مرگ (تمپلر، 1998) پاسخ دادند.

نتایج: نتایج ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون نشان داد که بین معنایابی در زندگی و اضطراب مرگ رابطه منفی (0.26r=-) و معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین سن و معنایابی در زندگی وهمچنین سن و اضطراب مرگ رابطه معنی داری را نشان نداد. آزمون تفاوت(t مستقل) بین دو گروه سالمندان زن و مرد در اضطراب مرگ و معنایابی در زندگی تفاوت معناداری را نشان نداد.

تحلیل: با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که افرادی که معنا و هدفی برای زندگی دارند، واقیت مرگ را پذیرفته و اضطراب کمتری را تجربه می کنند.

واژگان کلیدی: اضطراب مرگ، معنایابی در زندگی، سالمندان.

بررسي رابطه باورهاي فراشناختي مختل با سبك‌هاي تصميم‌گيريمديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر

فاطمه بهرامي1، محسن افتاده حال2، یاسر نوروزپور3

1_نویسنده مسئول، استاديار، دكتري روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه حكيم سبزواري

2_استادیار، دکتری علوم شناختی، مرکز آینده پژوهی

3_دانشجوی دکتری علوم شناختی

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين باورهاي فراشناختي مختل با سبك‌هاي عمومي تصميم‌گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر انجام شد.

روش: از بين كل مديران دانشگاه، بر اساس جدول مورگان تعداد 88 نفر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه متغيرهاي جمعيت شناختي، مقياس باورهاي فراشناختي مختل ولز، و سبك‌هاي عمومي تصميم‌گيري اسكات و بروس، بود. روش تجزيه و تحليل شامل آمار توصيفي و آمار استنباطي (همبستگي، آزمون t، آزمون تحليل واريانس، رگرسيون گام به گام) بود.

نتایج: متغيرهاي جمعيت‌شناختي (سن، سابقه كار، تحصيلات) بر انواع سبك‌هاي تصميم‌گيري مديران تأثير نداشت فقط رتبه سازماني مديران بر سبك تصميم‌گيري شهودي آنها تاثير داشت. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد سبك‌هاي تصميم‌گيري منطقي، وابسته و شهودي از روي خرده مولفه‌هاي باورهاي فراشناختي مختل قابل پيش‌بيني نيستند؛ فقط سبك آني از روي خرده مولفه‌هاي باور منفي در مورد نگراني و باور منفي در مورد افكار و سبك اجتنابي نيز از روي خرده مولفه باور منفي در مورد نگراني قابل پيش‌بيني است.

واژگان کلیدی: جمعيت‌شناختي، باورهاي فراشناختي، سبك‌هاي تصميم‌گيري، مدير.

 

پیگیری سفارشات


لطفا شماره سفارش خود را وارد نمایید